Bachweken Lochem wil in de weken voor Pasen, Bach tot leven laten komen in de gehele gemeente Lochem, in allerlei hoedanigheden en voor allerlei groepen mensen. Dat kan omdat er in de gemeente heel veel mensen actief zijn met het organiseren van uitvoeringen en lezingen rond Bach, zoals Stichting Matthäus Passion, stichting AKKU, het Vocaal Ensemble Lochem, Muzehof, amateurgezelschappen enzovoort. De stichting Bachweken Lochem coördineert deze uitvoeringen, en voegt daar eigen activiteiten aan toe zoals workshops zingen en dansen met Bach en pianospelen voor ouderen op locatie.

Bestuur

De Bachweken Lochem werden in 2017 voor het eerst georganiseerd op initiatief van leden van Stichting Dag Lochem. Na weerom een succesvolle editie in 2018 kregen de Bachweken steeds meer vorm. Stichting Dag Lochem richt zich op kleine culturele activiteiten die buiten het reguliere theater- en concertzaalcircuit vallen. De Bachweken hebben zich ontwikkeld tot een veelheid van grote en kleine uitvoeringen met als thema Bach in een speciale periode voor Pasen. Een aparte stichting was daarmee een logische volgende stap. Op 17 december 2019 is de Stichting Bachweken Lochem opgericht.

  • Boeije Jansen, voorzitter
  • Rien Wulffraat, secretaris
  • Anneke Wulffraat, penningmeester
  • Marianne Scheepens, bestuurslid

Stichting Bachweken Lochem
p/a Poststeeg 2
7241 AB Lochem
info@bachwekenlochem.nl

Deelnemende organisaties in 2020

Stadsbeiaardier Lochem – jgheuvelman.nl
Dinie Zweverink – zweverinkmuziek.nl
Blokfluitensemble Arabesk – ensemblearabesk.nl
Muziekvereniging Advendo Lochem – advendo-lochem.nl
Muzehof – muzehof.nl
Protestantse Gemeente Lochem – pglochem.nl
Stichting AKKU – stichting-AKKU.nl
Stichting Bachweken Lochem – bachwekenlochem.nl
Stichting Dag Lochem – daglochem.nl
Stichting Matthäus Passion Lochem – matthauspassionlochem.nl
Stichting Synagoge Lochem – synagogelochem.nl